KURUMSAL / Gizlilik
Gizlilik
İş bu reklamların yayınlanması nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk yayınlayıcıya aittir. Yayınlayıcı bu konuda Gülpar A.Ş.’den herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen Gülpar A.Ş. hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yayınlayıcı’ya rücu eder. Gülpar A.Ş.’nin talebi üzerine Yayınlayıcı, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, Gülpar A.Ş.’ye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Yayınlayıcı, reklam üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Gülpar A.Ş. adına temin edecektir. Sözleşme konusu reklamın Gülpar A.Ş. tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yayınlayıcı, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Gülsoy Şirketler Grubu
Copyright © 2011 Medyatör - Datacom Bilişim. All rights reserved.